skip to Main Content
+90 262 658 98 92 paneks@panekspanel.com
Soğuk Hava Deposu Maliyetini Etkiliyen Faktörler

Soğuk Hava Deposu Maliyetini Etkiliyen Faktörler

Soğuk Hava Deposu Maliyetini Etkileyen Faktörler

Öncelikle yapılması planlanan soğuk hava deposunun lokasyonu ve kapasitesinin belirlenmesi gerekmektedir. Bunun belirlenmesinde depolanacak ürünün üretim miktarı, pazar durumu ve ekonomik değeri gibi faktörler etkili olmaktadır.

Depo kapasitesinin belirlenmesinde elma esas alınarak, 1m3’e 200 ± 10 kg düşecek şekilde hesaplanır.
Aşağıdaki çizelgede 1m3 depo hacmine düşen ürün miktarları belirtilmiştir.

Soğuk hava deposunun kapasitesi belirlenirken kullanılacak soğutucu gazın cinsi de maliyeti etkilemektedir. Büyük kapasiteli ve uzun süreli depolamanın yapıldığı

tesislerde Amonyak(NH3), karbondioksit (CO2) tercih edilirken, 2000 ton ve daha küçük kapasiteli depolarda Freon vb. gazların kullanıldığı sistemler tercih edilebilir.

 

Soğuk hava deposunun yüksekliği hesaplanırken bir paletteki istif yüksekliği ile üst üste konulacak palet sayısı dikkate alınmalıdır. İç pazarda genellikle 166cm, dış pazarda ise 200cm’e kadar üst üste istiflenen palet sayıları dikkate alındığında depo yükseklikleri 8,5-9m’ye kadar ulaşabilmektedir.

 

Soğuk Hava Deposunun Kuruluş Yeri ve Giderleri

Soğuk hava depoları ulaşım olanakları iyi olan yerlere kurulmalıdır. Elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet gibi temel hizmetlerin sağlandığı yerler seçilmelidir. Bazı cihazların çalışmasında ihtiyaç duyacağı için 3 fazlı elektrik hattı bulunmalıdır. Tesisin kritik noktaları için mutlaka jeneratör bulunması gerekmektedir.
Özellikle sulu kondenser kullanan ve paketleme alanı bulunan tesislerde, su ihtiyacının fazla olacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Soğuk hava deposu yapılacak alanın zemin etüdü iyi yapılmalı ve drenaj sorunu olmamalıdır.
Yer seçimi yaparken işletmenin ileriki yıllarda genişletilebileceği öngörülmeli ve tır ve kamyonların rahat giriş çıkış ve manevra yapabileceği alanlar oluşturulmalıdır.

 

Sabit Giderler:

 • Amortisman (%2-3,3)
 • Daimi personel gideri
 • Sermaye faizi
 • Sigorta, vergi ve harçlar
 • Tesisin bakım giderleri(rutin bakımlar)

Değişen Giderler

 • Mevsimlik personel giderleri
 • Elektrik giderleri Su Giderleri
 • Kasa Giderleri Ürünün sigorta giderleri
 • Akaryakıt giderleri Nakliye giderleri
 • Sarf malzemeleri(temizlik, kırtasiye vb.) Yönetim giderleri
 • Haberleşme ve ısınma giderleri

Sabit giderlerin toplam giderler içindeki payı yaklaşık %56-62 arasında değişirken, değişken giderler ise toplam giderlerin %38-44’lük kısmını oluşturur. değişen giderler arasında en büyük payı elektrik giderleri almaktadır.Bu iki giderin dışında depolana üründe meydana gelen kayıplar da işletme giderlerini arttırır ve depolanan ürünün maliyetini belirler.

Back To Top